Badania

Prowadzimy badania naukowe w ramach dwóch własnych projektów, które uzyskały dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

  • Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety” dla ludzi – wystandaryzowanych preparatów z siary bydlęcej oraz ocena ich aktywności biologicznej.
  • Opracowanie na terenie miejscowości Sulechów innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro i wytwarzanie mleko zastępczego posiarowego preparatu dla cieląt z niestrawnością i biegunką – VITAL milk”

 

Colostrum Lab - największy polski producent siary bydlęcej w proszku.