Badania

Prowadzimy badania naukowe w ramach dwóch własnych projektów, które uzyskały dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

  • Opracowanie na terenie miejscowości Łagodzin innowacyjnej technologii wytwarzania „Siary idealnej” dla cieląt i „Siary suplement diety” dla ludzi – wystandaryzowanych preparatów z siary bydlęcej oraz ocena ich aktywności biologicznej.
  • Opracowanie na terenie miejscowości Sulechów innowacyjnej technologii wytwarzania suplementów diety na bazie frakcjonowanych białek serwatkowych z siary bydlęcej COLOSTRUM Pro i wytwarzanie mleko zastępczego posiarowego preparatu dla cieląt z niestrawnością i biegunką – VITAL milk”.
  • Stosowanie preparatu ColostrumPR w początkowych stanach depresji, w oparciu o cytokinową teorię stresu . Badanie realizowane z Instytutem Psychiatrii Para Familia z Gorzowa Wlkp.

 

Pobierz raport (1) „Wpływ suplementacji siarą na wybrane parametry równowagi prooksydacyjnej, stan zapalny i gospodarkę żelazem u zawodniczek trenujących koszykówkę.”

Pobierz raport (2)„Raport końcowy z wykonania badań nt.: Wpływ suplementacji siarą na wybrane parametry stanu zapalnego i gospodarkę żelazem u zawodników trenujących piłkę nożną.”

Pobierz raport (3)„Neuroprotekcyjne oddziaływanie siary bydlęcej.”

 

Badania własne, pozaprojektowe.

  • Stosowanie preparatu Colostrum PET w stanach zapalnych i zmniejszonej odporności u psów i kotów. Badanie realizowane wspólnie z wybranymi gabinetami weterynaryjnymi.
  • Stymulacja procesów regeneracji i przebudowy tkanki skóry u ludzi w wyniku stosowania preparatów z grupy Colostrum pro Skin. Badanie realizowane wspólnie z wybranymi gabinetami kosmetycznymi.

Badania produktowe Colostrum PRP.

  • Oznaczenie zawartości IgG, IGF1, LFR, LIZ, alfa LA. (Pobierz)
  • Trawienie żołądkowo jelitowe siary. (Pobierz)
  • Symulacja transportu jelitowego preparatu przez nabłonek w modelu CaCo 2. (Pobierz)

Badania analityczne.

  • Opracowanie  metody analitycznej do ilościowego oznaczania PRP. (Pobierz)
Colostrum Lab - największy polski producent siary bydlęcej w proszku.