Nasza działalność

Głównym celem naszej firmy jest wytwarzanie produktu najwyższej jakości. Nasze portfolio biznesowe obejmuje nabywanie, produkcję, przetwarzanie i dystrybucję colostrum na całym świecie. Produkujemy colostrum w proszku z przeznaczeniem do wytwarzania suplementów dla ludzi lub zwierząt. Produkujemy colostrum na bazie surowca pozyskiwanego od najlepszych atestowanych polskich hodowców.

Gwarantujemy wysoki poziom jakości, stawiamy nacisk na uczciwe i zrównoważone wykorzystanie cennych zasobów naturalnych. Wykorzystujemy siarę z I, II doju. Dzięki innowacyjnej metodzie produkcji nasz produkt zachowuje maksymalną bioaktywność.

Prowadzimy badania naukowe w ramach dwóch własnych projektów, które uzyskały dofinansowanie  w Regionalnym  Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020; Oś priorytetowa 1 „Gospodarka i Innowacje”; Działanie 1.1. „Badania i innowacje”.

Colostrum Lab - największy polski producent siary bydlęcej w proszku.