Korzyści dla zdrowia cieląt

Badanie zostało przeprowadzone  przez Agrapak Sp. z o.o. na komercyjnej fermie mlecznej – Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Sp. z o.o. w Żydowie, na grupie 40 cieląt (20 cieląt w  grupie doświadczalnej oraz 20 cieląt w grupie kontrolnej) rasy Holsztyńsko Fryzyjskiej w okresie od 29.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

Do badania użyto siary bydlęcej w proszku dla cieląt COLOSTRUM PA FORTE

Wykazano, iż:

  • średnia zawartość IgG w surowicy krwi u cieląt w grupie kontrolnej wynosiła 14,2g/l
  • średnia zawartość IgG w surowicy krwi u cieląt w grupie doświadczalnej  wynosiła 20,3g/l
  • przyswajalność IgG w grupie doświadczalnej było o 42,96% wyższa!

Pobierz raport – ocena transferu biernego „Siary Idealnej” u cieląt.

 

Colostrum Lab - największy polski producent siary bydlęcej w proszku.