Korzyści dla zdrowia cieląt

TRANSFER BIERNY IgG

(projekt RPLB. 01.01.00-08-08-0062/16)

Badanie zostało przeprowadzone  przez Agrapak Sp. z o.o. na komercyjnej fermie mlecznej – Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Sp. z o.o. w Żydowie, na grupie 40 cieląt (20 cieląt w  grupie doświadczalnej oraz 20 cieląt w grupie kontrolnej) rasy Holsztyńsko Fryzyjskiej w okresie od 29.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

Do badania użyto siary bydlęcej w proszku dla cieląt COLOSTRUM PA FORTE

Wykazano, iż:

  • średnia zawartość IgG w surowicy krwi u cieląt w grupie kontrolnej wynosiła 14,2g/l
  • średnia zawartość IgG w surowicy krwi u cieląt w grupie doświadczalnej  wynosiła 20,3g/l
  • przyswajalność IgG w grupie doświadczalnej było o 42,96% wyższa!

Pobierz raport – ocena transferu biernego „Siary Idealnej” u cieląt.

 

VITAMILK – PREPARAT Z SIARĄ DLA CIELĄT Z NIESTRAWNOŚCIĄ I BIEGUNKĄ

(projekt RPLB.01.01.00.-08-0017/18)

Ocenę skuteczności opracowanego preparatu VITAMILK przeprowadzono na grupie 90 cieląt w wieku od 2 do 53 dnia życia – rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w fermach Kombinatu Rolnego Kietrz.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród hodowców stosujących preparat VITAMILK zaobserwowano:

  • biegunka występowała najczęściej miedzy 2 a 10 dn. życia cielaka (u 82% u których obserwowano biegunkę).
  • po podaniu preparatu VITAMILK między 3 a 5 dniem zaobserwowano ustąpienie biegunki – u 62%  badanych cieląt.
  • w grupie 70 cieląt, przy podaniu 5 dawek preparatu VITAMILK biegunka ustąpiła u 77%  badanych cieląt.

Hodowcy dodatkowo wskazywali na jego rozpuszczalność , łatwość przygotowania oraz dobrą przyswajalność przez cielęta.

Pobierz raport – Vita-milk – rezultaty badań

Colostrum Lab - największy polski producent siary bydlęcej w proszku.