Korzyści dla zdrowia ludzi

BADANIA WŁASNE

Badania, przeprowadzone w ramach Projektu Unijnego przez Akademię wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz Agrapak Sp. z o.o.,  na grupie 65 osób czynnie uprawiających sport wykazały, iż:

  • Podaż koncentratu siary Colostrum PRP trenującym zawodnikom w ilości 3,2 g na dzień przez 6 miesięcy, spowodowała korzystne zmiany w składzie ciała badanych (obniżenie tkanki tłuszczowej i przyrost masy mięśniowej). Niższy poziom cytokin prozapalnych (IL-6 i TNFα) wykazany jedynie w grupie otrzymującej siarę oraz wzrost IgG potwierdza korzystne działanie tego suplementu na układ immunologiczny, co pozwala na rekomendację dla sportowców poddanych znacznym obciążeniom wysiłkowym.Wykazano także korzystny wpływ suplementu na parametry wydolnościowe, a mianowicie wydłużenie czasu wykonania wysiłku tzw. „do odmowy”.
  • Spożywanie koncentratu siary, przez swoje synergistyczne działanie związane z polepszeniem własności immunologicznych, przywraca stabilność emocjonalną  poprzez ograniczenie odczuwanych  stanów lekowych  ,polepszenie  koncentracji i podniesienia nastroju  .
  • Uzyskane wyniki badań wskazują, że suplementacja zawodników siarą ma pozytywne oddziaływanie na organizm.
  • Nie wykazano wpływu podaży siary bydlęcej na poziom IGF 1 u badanych, co pozwala stwierdzić, że w zastosowanej dawce (3,2g) suplement ten może być stosowany u zawodników wyczynowych.
Colostrum Lab - największy polski producent siary bydlęcej w proszku.